A Társaság értékei

A Társaság erősségei közül kiemelésre kívánkozik:

 • Kiváló minőség, megbízhatóság
  Az Estraco kiváló minőség biztosítására törekszik, mind a termékei, mind a szolgáltatásai színvonala, megbízhatósága terén (partnerkapcsolat, kereskedelmi operáció).

 • Szakértelem
  A professzionalizmus a Társaság valamennyi területén elsőrendű követelmény. Mindenfajta kompromisszum nélkül törekszik a Társaság magas szintű termék, szolgáltatás nyújtására, korrekt partner/megbízó kapcsolat kialakítására fenntartására, állandó javítására.

 

Horizontális szempontok

Fenntarthatóság elvének megvalósítása (környezet, gazdaság, társadalom)

A 2020. esztendő közeledtével és a mozgásterünk egyre szűkebbé válásával a fenntartható fejlődés egyre sürgetőbb prioritássá válik, mely magában foglalja a magas szintű foglalkoztatás biztosítását többek között az innováción keresztül, továbbá az egészség és a környezet védelmét. A fentiekből következően a fenntartható fejlődés környezeti, gazdasági és társadalmi szempontú megközelítésben értelmezhető, amelyet az Estraco kft. valamennyi tevékenysége során figyelembe vesz és érvényesít.

Az Estraco kft. bár termelő tevékenységet jelenleg nem folytat, azonban tevékenysége során amennyire lehet, érvényesíti a környezeti fenntarthatóságot, és a következő szempontokat vizsgálja és alkalmazza a megvalósítás során:

 • a természeti erőforrások felhasználásának módja;
 • veszélyes hulladék keletkezése és kezelése;
 • esetleges környezetkárosító hatások és ezek csökkentésének módszerei;
 • esetleges foglalkozás-egészségügyi vagy biztonsági kockázatok lehetőségének felmérése, kezelése.

Az Estraco kft. érvényesíti a gazdasági fenntarthatóságot, és tekintettel van az alábbi szempontokra a tevékenysége során:

 • a gazdasági fejlődésre gyakorolt hatás országos/regionális/helyi szinten;
 • a munkahelyteremtésre gyakorolt hatás;
 • a vállalkozásokra, vállalkozási kedvre gyakorolt hatás;
 • a kulcsfontosságú szolgáltatások fejlesztése és nyújtása számára kedvező körülmények kialakítása;
 • költséghatékonysági szempontok.

Az Estraco kft. tevékenysége során törekszik érvényesíteni a társadalmi fenntarthatóságot, és tekintettel van az alábbi szempontokra:

 • a társadalmi tőke értékének növelése;
 • a különböző csoportok prioritásainak és szükségleteinek tiszteletben tartása, az egyenlőség és a megkülönböztetés-mentesség előmozdítása;
 • szegénység elleni küzdelem;
 • oktatáshoz és szakképzéshez való hozzáférés megkönnyítése;
 • a közegészséget fenyegető jelentős kockázatok korlátozása.

Jó kormányzás elvének megvalósítása

A Társaság tevékenysége során érvényesíti a jó kormányzás alapelveit, amelyek a következők:

 • Részvétel és az érdekeltek bevonása.
 • Számon kérhetőség.
 • Átláthatóság.
 • Hatékonyság és eredményesség.
 • Jogállamiság.

Ezért a Társaság valamennyi releváns érdekelt fél részvételét biztosítja a kifejlesztett demokratikus menedzsment struktúra és eljárási rend segítségével. A döntések meghozatala és végrehajtása a mindenkori vonatkozó jogi szabályoknak megfelelően történik, mind a cég ügyeinek menedzselése, mind a beszerzések megvalósítása során (Kbt. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, árajánlatok). A Társaság betartja a tisztességes jogi szabályozásokat, amelyeket pártatlanul és korrupciómentesen érvényesít, beleértve az emberi jogok tiszteletben tartását.  

Nemek közötti esélyegyenlőség bemutatása

A Társaságban a férfiak és a nők egyenlő jogokkal és lehetőségekkel rendelkeznek. A Társaság érvényesíti, és tekintettel van az alábbi szempontokra a megvalósítás során:  

 • az erőforrásokhoz való hozzáférés tekintetében a férfiak és nők aránya;
 • a jogok, a normák és értékek érvényesülése;
 • a nemi jellegű szükségletek figyelembe vétele, az eltérő igények kezelése
 • a nemek közti esélyegyenlőséggel összefüggő nemzeti és egyéb szakpolitikák, prioritások,
 • az esélyegyenlőség biztosítása a menedzsment szervezeten belül.

A Társaság a szakpolitikákhoz való kapcsolódás érdekében – amennyiben az szükséges - felveszi a kapcsolatot esélyegyenlőségi szervezetekkel hazai (pl. NaTE) és nemzetközi szinten (pl. JUMP).